Europejska Gra Miejska w Kołobrzegu

Osoby zainteresowane udziałem w Europejskiej Grze Miejskiej w Kołobrzegu zapraszamy do wysyłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wiadomości z danymi kontaktowymi w tytule wpisując „Gra Miejska” na adres e-mail: szczecin@rosati.pl

29 września 2017 r. w godz. 09:00-12:30 w Kołobrzegu zostanie przeprowadzona gra miejska przygotowana przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego oraz Biuro Poselskie Posła Marka Hoka. Głównym celem gry jest popularyzacja wiedzy nt organizacji europejskich, wykorzystania funduszy europejskich w województwie zachodniopomorskim oraz promowanie aktywnego spędzania czasu. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie 8 punktów rozmieszczonych na terenie miasta oraz rozwiązanie określonych zadań. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie, bądź drużynowo (maksymalnie 3 osoby). Udział w zabawie jest bezpłatny i może wziąć w niej udział każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i ich stan zdrowia pozwala na wysiłek fizyczny. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział jedynie pod opieką osób dorosłych lub po złożeniu zgody przez ich prawnego opiekuna. Najlepszy zespół w nagrodę pojedzie na wyjazd studyjny do Brukseli.