Zgłoś się do drugiej edycji gry!

Osoby zainteresowane udziałem w grze zapraszamy do wysyłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wiadomości z danymi kontaktowymi w tytule wpisując „Gra Miejska” na adres e-mail: szczecin@rosati.pl

FORMULARZ

9 czerwca 2017 r. w godz. 10:00-13:00 w Szczecinie zostanie przeprowadzona II europejska gra miejska przygotowana przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego. Głównym celem gry jest popularyzacja wiedzy nt organizacji europejskich, wykorzystania funduszy europejskich w województwie zachodniopomorskim oraz promowanie aktywnego spędzania czasu. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie 10 punktów rozmieszczonych na terenie miasta oraz rozwiązanie określonych zadań. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie, bądź drużynowo (maksymalnie 3 osoby). Udział w zabawie jest bezpłatny i może wziąć w niej udział każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i ich stan zdrowia pozwala na wysiłek fizyczny.  Osoby niepełnoletnie mogą brać udział jedynie pod opieką osób dorosłych lub po złożeniu zgody przez ich prawnego opiekuna. Trzy najlepsze zespoły w nagrodę pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli.